Kursai

Kodėl verta dalyvauti mokymuose?

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitė pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims tvarka. Mokymų metu bus pristatoma nauja tvarka ir diskutuojama apie praktinius jos pritaikymo aspektus.

Mokymai skirti šioms tikslinėms grupėms:

  • greitosios medicinos pagalbos specialistams, vykstantiems į įvykio vietą;
  • psichikos sveikatos centruose dirbantiems gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir medicinos psichologams;
  • psichikos sveikatos centruose dirbantiems socialiniams darbuotojams ar slaugytojams, kuriems paskirta atlikti atvejo vadybininko funkciją;
  • skubios pagalbos skyriuose dirbantys skubios medicinos gydytojams, gydytojams traumatologams, medicinos psichologams, gydytojams psichiatrams, kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Kaip ir kada vyks mokymai?

Mokymus sudarys 2 dalys: teorinė ir praktinė (per ZOOM platformą). Praktinės dalies mokymai vyks rugpjūčio–rugsėjo mėn. (datos nurodytos mokymų registracijos formoje).

Užsiregistruoti į mokymus galite ČIAInformaciją apie mokymų eigą galite rasti registracijos atmintinėje.

Visais su mokymais susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu tvarkosaprasomokymai@gmail.com arba tel. +370 605 90310


Programos kodas: 50.1

Mokymų tikslinė grupė: ASPĮ darbuotojai

Mokymų programos aprašas: Psichologinio smurto samprata. Smurto priežastys ir pasekmės. Smurtinių situacijų dalyviai. Reagavimas susidūrus su netinkamu, žeminančiu elgesiu. Esminiai smurto darbo aplinkoje prevencijos aspektai.

Baigus mokymus išduodamas 2 val. mokymų baigimo pažymėjimas. 

MOKYMAI NEMOKAMI

Mokymų dalyvių skaičius grupėje ribotas. Užsipildžius grupei, prašome registruotis į kitas šių mokymų grupes.

Mokymai vyks: 2023-10-03 - 2023-10-04

MOKYMŲ DALYVIAI ĮSIREGISTRUOJA SAVARANKIŠKAI

Prisijungimo vadovas

Programos kodas: 50.1

Mokymų tikslinė grupė: ASPĮ darbuotojai

Mokymų programos aprašas: Psichologinio smurto samprata. Smurto priežastys ir pasekmės. Smurtinių situacijų dalyviai. Reagavimas susidūrus su netinkamu, žeminančiu elgesiu. Esminiai smurto darbo aplinkoje prevencijos aspektai.

Baigus mokymus išduodamas 2 val. mokymų baigimo pažymėjimas. 

MOKYMAI NEMOKAMI

Mokymų dalyvių skaičius grupėje ribotas. Užsipildžius grupei, prašome registruotis į kitas šių mokymų grupes.

Mokymai vyks: 2023-10-11 - 2023-10-12

MOKYMŲ DALYVIAI ĮSIREGISTRUOJA SAVARANKIŠKAI

Prisijungimo vadovas

Programos kodas: 50.1

Mokymų tikslinė grupė: ASPĮ darbuotojai

Mokymų programos aprašas: Psichologinio smurto samprata. Smurto priežastys ir pasekmės. Smurtinių situacijų dalyviai. Reagavimas susidūrus su netinkamu, žeminančiu elgesiu. Esminiai smurto darbo aplinkoje prevencijos aspektai.

Baigus mokymus išduodamas 2 val. mokymų baigimo pažymėjimas. 

MOKYMAI NEMOKAMI

Mokymų dalyvių skaičius grupėje ribotas. Užsipildžius grupei, prašome registruotis į kitas šių mokymų grupes.

Mokymai vyks: 2023-10-17 - 2023-10-18

MOKYMŲ DALYVIAI ĮSIREGISTRUOJA SAVARANKIŠKAI

Prisijungimo vadovas

Programos kodas: 1.259

Mokymų tikslinė grupė: biomedicinos technologai, bendrosios praktikos slaugytojai (visų specializacijų), akušeriai

Mokymų programos aprašas: ŽIV infekcijos apibrėžimas. ŽIV liga. ŽIV perdavimo būdai ir profilaktika. Tyrimai dėl ŽIV, jų tipai, atlikimas ir vertinimas. Konsultacinės pagalbos koncepcijos. Konsultavimas prieš ŽIV tyrimą ir po jo. Konsultacinė pagalba specifinėms grupėms. Konsultavimo ir tyrimų etika. Profesinės darbuotojų ekspozicijos krauju kontrolė.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-02–2023-10-06, registracija iki 2023-10-01

2023-11-06–2023-11-10, registracija iki 2023-11-05

2023-12-11–2023-12-15, registracija iki 2023-12-10

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.259 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.261

Mokymų tikslinė grupė: Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), kineziterapeutai

Mokymų programos aprašas: Psichofiziologiniai ir socialiniai senėjimo aspektai. Pagyvenusių asmenų fizinio aktyvumo mažėjimo priežastys. Sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo svarba užtikrinant pagyvenusio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą. Fizinio aktyvumo rūšys ir jų įtaka sergant lėtinėmis ligomis. Pagyvenusio amžiaus asmenų fizinio aktyvumo ypatumai bei funkcinės būklės ir mobilumo įvertinimas. Fizinio aktyvumo didinimo strategijos ir rekomendacijos.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-02–2023-10-06, registracija iki 2023-10-01

2023-11-13–2023-11-17, registracija iki 2023-11-12

2023-12-11–2023-12-15, registracija iki 2023-12-10

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.261 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.276

Mokymų tikslinė grupė: biomedicinos technologai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, kineziterapeutų padėjėjai, ergoterapeutai, gydomojo masažo specialistai, medicinos psichologai, dietistai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, medicinos genetikai, medicinos biologai, perfuzininkai.

Mokymų programos aprašas: Profesinė etika. Infekcijų kontrolės reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Baigus mokymus išduodamas 4 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 12,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-03–2023-10-05, registracija iki 2023-10-02

2023-11-14–2023-11-16, registracija iki 2023-11-13

2023-12-05–2023-12-07, registracija iki 2023-12-04

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.276 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.268

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visų specializacijų), akušeriai

Mokymų programos aprašas: Transfuzijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, pagrindiniai jų reikalavimai. Kraujo donorų telkimas ir atranka. Donoro ir recipiento kraujo imunohematologinis ištyrimas. Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos atlikimas, pacientų paruošimo ir priežiūros ypatumai transfuzijos metu ir po jos. Galimos transfuzijų komplikacijos, jų požymiai, skubiosios medicinos pagalbos teikimo principai.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 48,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-03–2023-10-17, registracija iki 2023-10-02

2023-11-07–2023-11-21, registracija iki 2023-11-06

2023-12-05–2023-12-19, registracija iki 2023-12-04

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.268 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.230

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), išplėstinės praktikos slaugytojai, akušeriai

Mokymų programos aprašas: Pacientų saugos samprata: koncepcija, teisinis reglamentavimas. Nacionalinė pacientų saugos platforma. Pacientų saugos kultūra: sudėtiniai elementai, matavimas, vertinimas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Nepageidaujami įvykiai: teisinis reglamentavimas, stebėjimas, registravimas ir prevencija. Nepageidaujami įvykiai slaugos praktikoje. Pacientų teisės: žmogaus teisės, pacientų pareigos, pacientų teisių užtikrinimas ir žalos sveikatai atlyginimas. Netinkamo elgesio su pacientais prevencija slaugytojų darbe.

Baigus mokymus išduodamas 24 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 72,00 Eur

Mokymai vyks: 

2023-10-04–2023-10-18, registracija iki 2023-10-03

2023-11-07–2023-11-27, registracija iki 2023-11-06

2023-12-06–2023-12-20, registracija iki 2023-12-05

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.230 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdamiir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.271

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai.

Mokymų programos aprašas: Amžiniai odos pakitimai. Naujagimių, vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių odos priežiūra. Dermatitų (egzemų) diferencinė diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Psoriazė. Dažniausios virusinės ir bakterinės odos infekcinės ligos. Praktiniai odos priežiūros patarimai. Veido bėrimai – aknė, rožinė ir perioralinis dermatitas. Odos grybeliniai susirgimai. Priežiūros ypatumai ir profilaktika. Parazitų sukeliamos ligos. Priežiūros ypatumai ir profilaktika. Plaukuotosios galvos odos problemos. Priežiūros ypatumai. Estetinė dermatologija.

Baigus mokymus išduodamas 12 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 36,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-09–2023-10-13, registracija iki 2023-10-08

2023-11-27–2023-12-01, registracija iki 2023-11-26

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.271 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.270

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai).

Mokymų programos aprašas: Ūmios ir lėtinės žaizdos, atsiradimo priežastys. Žaizdų gijimo procesas. Žaizdų priežiūra.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina  24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-09–2023-10-13, registracija iki 2023-10-08

2023-11-13–2023-11-17, registracija iki 2023-11-12

2023-12-04–2023-12-08, registracija iki 2023-12-03

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.270 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.253

Mokymų tikslinė grupė: Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai

Mokymų programos aprašas: Infekcinių ligų epidemiologinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Vakcinacijos įtaka infekcinių ligų kontrolei pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Vakcinomis valdomos užkrečiamos ligos. Imuniteto susidarymo būdai. Vakcinų rūšys, saugaus naudojimo reikalavimai. Vakcinų įskiepijimo būdai, galimos nepageidaujamos reakcijos, jų registravimas. Pirmoji medicininė pagalba anafilaksinio šoko atveju. Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai, skiepijimų kontraindikacijos. Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius. Rekomenduojami papildomi skiepai vaikams ir suaugusiems. Keliautojų skiepijimas. Skiepijimo dokumentacija.

Baigus mokymus išduodamas 20 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 60,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-10–2023-10-24, registracija iki 2023-10-09

2023-11-08–2023-11-22, registracija iki 2023-11-07

2023-12-05–2023-12-19, registracija iki 2023-12-04

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.253 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 7.16

Mokymų tikslinė grupė: gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai, odontologo pagalbininkai.

Mokymų programos aprašas: Profesinė etika. Burnos ligų profilaktika. Infekcijų kontrolė odontologijoje.

Baigus mokymus išduodamas 6 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 18,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-16–2023-10-20, registracija iki 2023-10-15

2023-12-11–2023-12-15, registracija iki 2023-12-10

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „7.16 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.241

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visų specializacijų), slaugytojo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Skausmo samprata ir malšinimo būdai. Limfedema: slaugos poreikių nustatymas, planavimas ir slauga. Kvėpavimo problemos: slaugos poreikių nustatymas, planavimas ir slauga. Apetito netekimas ir svorio kritimas: slaugos poreikių nustatymas, planavimas ir slauga. Paskutinės gyvenimo dienos. Slaugytojų profesinis perdegimas.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-16–2023-10-20, registracija iki 2023-10-15

2023-11-20–2023-11-24, registracija iki 2023-11-19

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.241 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.275

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), išplėstinės praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Griuvimai, griuvimų rizika ir pasekmės. Griuvimų prevencija. Griuvimo įvykio vertinimas, pagalbos organizavimas ir suteikimas.

Baigus mokymus išduodamas  8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina  24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-23–2023-10-27, registracija iki 2023-10-22

2023-12-04–2023-12-08, registracija iki 2023-12-03

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.275 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.272

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visų specializacijų), slaugytojo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Pragulos, jų susidarymo rizikos nustatymas. Pragulų profilaktika. Pragulų vertinimas ir priežiūra.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-10-23–2023-10-27, registracija iki 2023-10-22

2023-11-27–2023-12-01, registracija iki 2023-11-26

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.272 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 7.13

Mokymų tikslinė grupė: burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Burnos sveikatai įtakos turintys veiksniai. Nacionalinė burnos sveikatos programa, pagrindiniai akcentai. Vaikų iki 6 metų amžiaus burnos higienos ypatumai. Burnos higienos ypatumai dantų kaitos periodu 6–12 metų amžiaus vaikams. Burnos higienos ypatumai vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams. 

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina  24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-11-06–2023-11-10, registracija iki 2023-11-05

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „7.13 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 1.254

Mokymų tikslinė grupė: Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai

Mokymų programos aprašas: Infekcinių ligų epidemiologinė situacija pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Vakcinacijos įtaka infekcinių ligų kontrolei. Vakcinų saugaus naudojimo reikalavimai. Vakcinų įskiepijimo būdai bei technika, galimos nepageidaujamos reakcijos. Pirmoji medicinos pagalba anafilaksinio šoko atveju. Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai, skiepijimų kontraindikacijos. Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius. Rekomenduojami papildomi skiepijimai vaikams ir suaugusiesiems. Keliautojų skiepijimo ypatumai. Skiepijimo dokumentacija.

Baigus mokymus išduodamas 8 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina 24,00 Eur

Mokymai vyks:

2023-11-06–2023-11-10, registracija iki 2023-11-05

2023-12-04–2023-12-08, registracija iki 2023-12-03

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.254 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekite tolimesnius nurodymus.

Atlikus šiuos veiksmus administratorius priskirs Jus į šiuos mokymus ir išsiųs Jums patvirtinamąją žinutę.

Programos kodas: 50.1

Mokymų tikslinė grupė: ASPĮ darbuotojai

Mokymų programos aprašas: Psichologinio smurto samprata. Smurto priežastys ir pasekmės. Smurtinių situacijų dalyviai. Reagavimas susidūrus su netinkamu, žeminančiu elgesiu. Esminiai smurto darbo aplinkoje prevencijos aspektai.

Baigus mokymus išduodamas 2 val. mokymų baigimo pažymėjimas. 

MOKYMAI NEMOKAMI

Mokymų dalyvių skaičius grupėje ribotas. Užsipildžius grupei, prašome registruotis į kitas šių mokymų grupes.

Mokymai vyks: 2023-09-26 - 2023-09-27

MOKYMŲ DALYVIAI ĮSIREGISTRUOJA SAVARANKIŠKAI

Prisijungimo vadovas