Kursai

Programos kodas: 1.234

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Pagrindiniai (bendrieji) kokybės vadybos principai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos nuostatos ir reikalavimai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina: 36,00 Eur

Mokymai vyks:

2019-12-02 - 2019-12-13

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.234 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Atlikę šiuos veiksmus administratorius, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Registracija į mokymus iki 2019-11-29

Programos kodas: 1.230

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), išplėstinės praktikos slaugytojai, akušeriai

Mokymų programos aprašas: Pacientų saugos samprata: koncepcija, teisinis reglamentavimas. Nacionalinė pacientų saugos platforma. Pacientų saugos kultūra: sudėtiniai elementai, matavimas, vertinimas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Nepageidaujami įvykiai: teisinis reglamentavimas, stebėjimas, registravimas ir prevencija. Nepageidaujami įvykiai slaugos praktikoje. Pacientų teisės: žmogaus teisės, pacientų pareigos, pacientų teisių užtikrinimas ir žalos sveikatai atlyginimas. Netinkamo elgesio su pacientais prevencija slaugytojų darbe.

Baigus mokymus išduodamas 24 val. mokymų baigimo pažymėjimas.Programos kodas: 1.221

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos)

Mokymų programos aprašas: Odos struktūros anatomija. Ikivėžinės odos ligos: diagnostika, gydymas ir slauga. Sergamumas odos vėžiu ir mirtingumas Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Ultravioletiniai spinduliai (UV) - pagrindiniai odos vėžio rizikos veiksnys. Melanoma - agresyviausia odos vėžio forma. Svarbiausios odos vėžio profilaktinės priemonės. Odos vėžio profilaktinis mokymas.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.