Kursai

Programos kodas: 1.234

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Pagrindiniai (bendrieji) kokybės vadybos principai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos nuostatos ir reikalavimai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina: 36,00 Eur

Mokymai vyks:

I gr. 2019-06-10 – 2019-06-21 (registracija baigėsi)

II gr. 2019-07-02 – 2019-07-15

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu
 emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.234 vardas pavardė“

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Atlikę šiuos veiksmus administratorius, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Registracija į mokymus iki 2019-07-01

Programos kodas: 1.235

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai

Mokymų programos aprašas: Andragogikos samprata. Suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodai bei formos. Suaugusiųjų mokymo programos rengimo principai ir etapai. Paskaitos planavimas ir suaugusiųjų mokymo metodai. Darbo grupėje, besimokančiųjų motyvavimas ir auditorijos valdymas. Suaugusiųjų mokymosi vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina: 36,00 Eur

I gr. 2019-06-10 – 2019-06-21 (registracija baigėsi)

II gr. 2019-07-02 – 2019-07-15

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.235 vardas pavardė“

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Atlikę šiuos veiksmus administratorius, priskirs Jus į šiuos mokymus.


Registracija į mokymus iki 2019-07-01

Skirta tik besimokantiems pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą (Vilniuje).

Skirta tik besimokantiems pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą (Šiauliai).