Kursai

Programos kodas: 1.234

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Pagrindiniai (bendrieji) kokybės vadybos principai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos nuostatos ir reikalavimai. Sveikatos priežiūros organizacijos kokybės vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina: 36,00 Eur

Mokymai vyks:

2019-10-14 - 2019-10-25

2019-12-02 - 2019-12-13

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.234 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Atlikę šiuos veiksmus administratorius, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Registracija į mokymus iki 2019-10-11

Programos kodas: 1.235

Mokymų tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai

Mokymų programos aprašas: Andragogikos samprata. Suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodai bei formos. Suaugusiųjų mokymo programos rengimo principai ir etapai. Paskaitos planavimas ir suaugusiųjų mokymo metodai. Darbo grupėje, besimokančiųjų motyvavimas ir auditorijos valdymas. Suaugusiųjų mokymosi vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų kaina: 36,00 Eur

Mokymai vyks:

2019-10-01 – 2019-10-14 

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite: el. pašto adresu emokymai@sskc.lt  parašyti laišką nurodydami vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėti mokėjimo patvirtinimą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite „1.235 vardas pavardė“

Apmokėjimo rekvizitai puslapio apačioje. 

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Atlikę šiuos veiksmus administratorius, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Registracija į mokymus iki 2019-09-30

Programos kodas: 7.14Kuriame Lietuvos ateitį

Mokymų tikslinė grupė: burnos higienistai

Mokymų programos aprašas: Sisteminių ligų ir būklių įtaka burnos sveikatai. Neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų odontologinės priežiūros ypatumai. Neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų burnos sveikatos priežiūra. Burnos ligų profilaktikos mokymas. Ergonominio darbo principai burnos higienisto praktikoje. Komandinis darbas teikiant odontologinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymai vyks: 2019-09-30 – 2019-10-11

Mokymų kaina: Nemokamai

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite el. pašto adresu emokymai@sskc.lt parašyti laišką nurodydami 7.14 vardą, pavardę, programos pavadinimą.  Administratorius, gavęs Jūsų laišką, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Registracija į mokymus iki 2019-09-27

Programos kodas: 7.15
Kuriame Lietuvos ateitį

Mokymų tikslinė grupė: gydytojo odontologo padėjėjai

Mokymų programos aprašas: Odontologinės ligos, profilaktika. Individualios burnos higienos valymo metodai ir naudojamos priemonės. profesionalios burnos higienos svarba. Individualus priemonių pritaikymas. Neįgaliųjų ir specialių poreikių turinčių asmenų odontologinio gydymo principai. Dantų protezų ir protezuotos burnos priežiūros ypatumai. Infekcijų kontrolė, teikiant odontologines paslaugas namų sąlygomis.

Baigus mokymus išduodamas 16 val. mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymai vyks: 2019-09-30 – 2019-10-11

Mokymų kaina: Nemokamai

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, turite el. pašto adresu emokymai@sskc.lt parašyti laišką nurodydami 7.15 vardą, pavardę, programos pavadinimą.  Administratorius, gavęs Jūsų laišką, priskirs Jus į šiuos mokymus.

Nepamirškite susikurti naudotojo paskyrą, spausdami  ir sekdami tolimesnius nurodymus.

Registracija į mokymus iki 2019-09-27

Skirta tik besimokantiems pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą (Vilniuje).

Skirta tik besimokantiems pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą (Šiauliai).